Dashboard

Med er Dashboard kan ni med hjälp av Dagsöversikt, Dashboard och Händelser följa allt det som Kansliservice gör automatiskt åt er


Dagsöversikt

Här syns en översikt av det som automatiskt hände, händer eller ska hända i systemet igår, idag och imorgon. Det som visas är:

 • Hur många aktiviteter ni har
 • Hur många grupper ni aviserar
 • Hur många grupper ni öppnar bokning för
 • Hur många betalningar som inkom
 • Hur många som fått prova på-status

I den röda rutan (Att göra) syns saker som ni bör göra något åt eller behöver upplysas om. Där visas:

 • Hur många aviseringar som passerat senaste anmälningsdatum
 • Hur många förfallna fakturor det finns och deras värde
 • Hur många obekräftade aktiviteter som skedde för mer än 1 dag sedan

Dashboard

Här samlas den ekonomiska biten av kansliservice.

Högst upp återfinns nyckeltal för fakturering och aviseringar.

 • Fakturerat – hur många grupp- och manuella fakturor ni skickat ut. När en avisering betalats (en faktura skapas och prickats av automatiskt) kommer den också räknas in i summan.
 • Betalt – det som betalts i form av aviseringar, gruppfakturor och manuella fakturor.
 • Utestående (fakturering) – värdet av de utestående fakturor ni har.
 • Utestående (aviseringar) – värdet av era obetalda aviseringar
 • Ej aviserade – värdet av de aviseringar ni satt men ännu inte skickat ut.

I graferna syns vad som fakturerats, aviserats och betalts per månad, vecka eller dag.

Kommunikation

Här syns hur era kommunikationskanaler används (LedarAppen, MedlemsAppen och besökare på hemsidan). Det går också att välja att filtrera på 7 dagar, 30 dagar eller hela perioden.

Den vänstra siffran under varje rubrik visar besökare under det valda intervallet. Den högra siffran visar besökare under föregående period för intervallet och pilen i mitten visar om besöksantalet gått upp eller ner.


Närvaro

Under närvaro visas en sammanställning av LOK-stödsrelaterad information.

 • Godkända – hur många LOK-stödsberättigade aktiviteter föreningen bekräftat under perioden.
 • Ej bekräftade – hur många aktiviteter som genomförts men inte bekräftats.
 • Prognos – ert beräknade LOK-stöd beräknat på godkända aktiviteter.

Händelser

Här syns det som systemet gjort automatiskt i en händelselogg. Det innebär att ni här exempelvis kan följa det som skickats ut, betalats eller aktiverats. Genom att filtrera på ”avbokade” kan ni se de som tryckt ”Jag ska inte vara med” på sin avisering.