Lägg till ny person

"Personregister" i vänstermenyn klicka på ”Ny person” uppe i högerhörnet → fyll i personens personuppgifter. Om systemet inte godkänner personnumret (alla 10 siffror) betyder det att personnumret inte är rätt. Systemet godkänner endast svenska personnummer alternativt att ni klickar i rutan ”Utländsk person” och endast fyller i År, Månad och Dag.
 
Tänk på att medlemmen för nuvarande endast ligger i ert personregister och inte i någon grupp. För att lägga till medlemmen i en grupp, gå till "Medlemsgrupper" i vänstermenyn klicka på "Lägg till medlem" uppe i högerhörnet → sök på medlemmens namn → välj en gruppkoppling och klicka på "Spara".
OBS! För att statistiken ska bli rätt är det viktigt att i alla fall fylla i medlemmens födelseår.


Ta bort person

För att ta bort en medlem i systemet, gå till "Personregister" i vänstermenyn sök på medlemmens namn i sökrutan och klicka sedan på "Sök" klicka på "Ändra" ute till höger om medlemmens namn klicka på "Ta bort" kontrollera en sista gång att det är rätt medlem du vill ta bort klicka på "Ta bort" igen. 


Följande uppgifter kommer att tas bort från systemet:

– Kopplingar till grupper i aktiva perioder
– Kontaktuppgifter (adress, mail, telefonummer)
– Familjekopplingar
– Egenskaper
– Licenshantering


Nedanstående uppgifter kommer att finnas kvar i systemet:

– Information om närvaro som är kopplat till LOK-stöd
– Fakturor knutna till personen
– Utskick från/till personen
– All statistik


Ändra personuppgifter

"Personregister" i vänstermenyn sök fram medlemmen klicka på förnamnet och därefter ”Ändra personuppgifter” eller klicka på ”Ändra” längst ut till höger vid personen det gäller och ändra uppgifterna.