Under menyn ”Medlemsgrupper” och ”Närvaro” administreras gruppens aktiviteter och närvaron kan rapporteras:


Lägg till aktivitet

Klicka på knappen ”Lägg till aktivitet”. Välj aktivitetstyp och plats. (I det nedre fältet kan du skriva egna kommentarer om aktiviteten eller platsen). Välj datum och tid för aktiviteten. Välj om aktiviteten skall upprepas. Gör inställningar för kallelser och mer info om du vill skicka en kallelse. Klicka på ”Spara” eller ”Spara och börja kalla” om en kallelse ska skickas direkt.


Lägg till tillfällig deltagare

En tillfälliga deltagare/ledare, som tex. endast ska närvara vid en aktivitet, kan läggas till via ”Närvaro”. Klicka på datumet för den aktivitet som du vill lägga till en deltagare för. Klicka på ”Lägg till tillfällig deltagare”. Sök på personen och välj om personen skall läggas till som deltagare eller ledare.
Endast personer som tillhör en annan grupp under samma period går att lägga till som tillfällig deltagare.


Rapportera närvaro via datorn

Aktiviteterna låses upp 24 timmar innan träningsstart och blir då möjliga att rapportera.
1. Bocka ur de medlemmar som inte är närvarande
2. Bocka i de ledare som var närvarande
3. ”Bekräfta”