Förhandsrapportering används för att medlemmen ska kunna svara om den är "Tillgänglig" eller "Ej tillgänglig" på en aktivitet utan att en kallelse har skickats. Detta ställs in genom 

  1. Gå in i medlemsgruppen → "Närvaro" i toppmenyn.
  2. Klicka på aktivitetsdatumet → "Ändra".
  3. Bocka i bockrutan "Förhandsrapoortering". 

För att förhandsrapportera i MedlemsAppen gör så här.


Se förhandsrapporter

Gjorda förhandsrapporter ses i läget där en kallelse skickas.

  1. Gå in i medlemsgruppen → "Kallelser" i toppmenyn.
  2. Klicka på "Visa" till höger om den aktuella aktiviteten.


Under fliken ”Ej kallade” finns nu tre undermenyer: ”Tillgänglig”, ”Ej tillgänglig” och ”Ej förhandsrapporterat”. Om ingen har förhandsrapporterat på aktiviteten syns inga undermenyer.


Medlemmarna ligger under respektive meny utifrån vad det rapporterat. De som förhandsrapporterat ”Ej tillgänglig” är automatiskt urbockade från listan för att skicka kallelse samt i närvarorapporteringen. 


Stänga av förhandsrapportering

Vill man inte att förhandsrapportering ska vara tillgängligt på aktiviteten kan man bocka ur det på samma sätt som den sätts på. Se förklaringen överst och bocka ur bockrutan "Förhandsrapoortering" istället.