Under fliken ”Grupper” i vänstermenyn, ges en överblick av följande:

  • Hur många ledare i respektive grupp som fått en arvodesroll
  • Hur många ledare i respektive grupp som inte fått en arvodesroll
  • Hur många aktiviteter i gruppen som är tidrapporterade
  • Hur många aktiviteter i gruppen som inte är tidrapporterade
  • Hur mycket arvode gruppen kostar föreningen i form av ledararvoden
  • Hur mycket arvode som är kvar att betala ut för gruppen