Allmänt om loggen

Här återfinns en sammanställningar över alla knapptryckningar som gjorts i föreningen, vem som gjort vad och när detta gjorts. För att få en mer koncentrerad lista finns fyra olika filtreringsmöjligheter.1. Intervall – Välj att se de knapptryckningar som gjorts inom ett visst tidsintervall2. Användare – Välj att se en specifik administratörs alla knapptryckningar3. Sajt – Välj att se alla knapptryckningar för en viss plattform4. Funktion – Välj att se alla knapptryckningar för ett visst område i systemet