Via menyn formulär kan olika formulär skapas för att ta emot anmälningar digitalt för tex. intresseanmälningar, ansökan om medlemskap/stödmedlemskap till föreningen eller klädbeställningar. Alla anmälningar är alltid kopplade till den person som gör anmälan genom att skiva in sitt personnummer och personuppgifter. Lägg ut formuläret på er hemsida och låt medlemmarna göra sina anmälningar digitalt. Alla anmälningar kommer in i SportAdmin – där ni sedan kan välja om personen skall läggas till i en grupp eller läggas i er kö. 


Anmälningsformulär skapas under ”Formulär” i vänstermenyn → ”Redigera formulär” i toppmenyn klicka på ”Nytt formulär” uppe i högerhörnet.