Med Kansliservice kommer möjligheten att ha en "Bli Medlem"-knapp på hemsidan där nya medlemmar kan anmäla sig till en grupp antingen genom att prova på eller betala direkt.


Aktivera eller inaktivera Bli Medlem-knappen

  1. Gå in på ”Aviseringar” i vänstermenyn → ”Formulär” i toppmenyn
  2. Klicka i eller ur bockrutan ”Visa formulär på hemsidan” för att visa eller dölja knappen på hemsidan.
  3. Tryck ”Spara”


Automatisk gruppkoppling

För att välja vilken gruppkoppling era nyanmälningar ska få, gå till ”Aviseringar” i vänstermenyn → ”Formulär” i toppmenyn.


Mailadresser som får bekräftelse om ny medlem

Man kan välja vilka mailadresser som får en bekräftelse till sin mail när en ny medlem har anmält sig via Bli Medlem-knappen.


1. Gå in på ”Aviseringar” i vänstermenyn → ”Formulär” i toppmenyn
2. I rutan ”Mailadresser” syns de mailadresser som får mailbekräftelse när en ny medlem anmält sig. Lägg till eller ta bort mailadresser efter önskemål, separera med kommatecken.
3. Tryck ”Spara”


Ändra text och bild som syns på Bli Medlem-sidan

När man trycker på Bli Medlem-knappen syns en text och en bild som föreningen själv kan ändra.

  1. Gå in på ”Aviseringar” i vänstermenyn → ”Formulär” i toppmenyn
  2. I fritextrutan ”Informationstext” kan texten som syns på sidan ändras.
  3. Tryck ”Spara”