Med Kansliservice kommer möjligheten att ha en Bli Medlem-knapp på hemsidan där nya medlemmar kan anmäla sig till en grupp och prova på eller betala.


Aktivera eller inaktivera Bli Medlem-knappen

  1. Gå in på ”Aviseringar” i vänstermenyn → ”Aviseringar/Nyanmälningar” i toppmenyn och därefter ”Formulär”.
  2.  Klicka i eller ur bockrutan ”Visa ny medlemsformulär på hemsidan” för att visa eller dölja knappen på hemsidan.
  3. Tryck ”Spara”


Ändra texten som syns på Bli Medlem-sidan

När man trycker på Bli Medlem-knappen syns en text som föreningen själv kan ändra.

  1. Gå in på ”Aviseringar” i vänstermenyn → ”Aviseringar/Nyanmälningar” i toppmenyn och därefter ”Formulär”.
  2. I fritextrutan ”Hjälptext” kan texten som syns på sidan ändras.
  3. Tryck ”Spara”


Mailadresser som får bekräftelse om ny medlem

Man kan välja vilka mailadresser som får en bekräftelse till sin mail om när en ny medlem har anmält sig via Bli Medlem-knappen.

1. Gå in på ”Aviseringar” i vänstermenyn → ”Aviseringar/Nyanmälningar” i toppmenyn och därefter ”Formulär”.
2. I rutan ”Mailadresser” syns de mailadresser som får mailbekräftelse när en ny medlem anmält sig. Lägg till eller ta bort mailadresser efter önskemål, separera med kommatecken.
3. Tryck ”Spara”