En nyhet kan läggas till antingen på en startsida eller på en nyhetssida genom att klicka på knappen ”Lägg till nyhet”. Skriv en rubrik och en brödtext och välj sedan mellan vilka datum nyheten ska synas.

Infoga bild eller film

Om en bild ska infogas i nyheten så klicka på knappen ”bild”, ”vänster” eller ”höger”. Om ”vänster” väljs kommer bilden placeras till vänster i nyhetsstycket och om ”höger” väljs kommer bilden placeras till höger.

Film infogas genom att klicka på knappen ”Youtube”. Lägg därefter in länken till ett klipp.

Skapa hyperlänk

En hyperlänk skapas genom att klicka på ”infoga”. Fyll i vad det är för typ av länk som ska infogas, markera det ord som ska vara klickbart och klicka sedan ”infoga” till höger om länken.

Utökat läge

Ovanför rubriken finns kryssrutan ”Utökat läge”. Genom att bocka i denna ges möjlighet att även skriva en ingress. Då kommer endast rubrik och ingress visas på start- och nyhetssidan och hela nyheten nås genom att klicka på ”Läs mer”.