Ett stycke eller ett välkomststycke kan läggas till antingen på en startsida eller på en bred/smal sida genom att klicka på knappen ”Lägg till stycke”. Skriv en rubrik och en brödtext och klicka sedan ”uppdatera”

Infoga bild eller film

Om en bild ska infogas i stycke så klicka på knappen ”bild”, ”vänster” eller ”höger”. Om ”vänster” väljs kommer bilden placeras till vänster i stycket och om ”höger” väljs kommer bilden placeras till höger.

Film infogas genom att klicka på knappen ”Youtube”. Lägg därefter in länken till intressant klipp.

Skapa hyperlänk

En hyperlänk skapas genom att klicka på ”infoga”. Fyll i vad det är för typ av länk som ska infogas, markera det ord som ska vara klickbart och klicka sedan ”infoga” till höger om länken.