Medlemsinloggning

Medlemmar kan logga in på hemsidan genom att klicka på ”Logga in som Medlem/Målsman”. De fyller därefter i sin mailadress och får en engångskod skickad till sig.


Ledarinloggning

Ledare loggar in på hemsidan genom att klicka på ”Logga in som Ledare/Administratör” och använder det användar-id och lösenord de blivit tilldelade.