Tidrapportera i LedarAppen

I bifogad PDF hittar du information om hur du tidrapporterar i Ledarappen.