Om du vill uppdatera eller ändra påminnelsetexten gå till ”Fakturering” i vänstermenyn ”Fakturainställningar” i toppmenyn.


Tänk på att skriva en relativt generell text då alla fakturor får samma påminnelsetext oberoende om det är en medlemsfaktura, klädfaktura eller en faktura till en sponsor.