Licenshantering för olika sporter

SportAdmin har stöd för att hantera licenser för fyra olika sporter – innebandy, fotboll, gymnastik och cheerleading. Notera att det inte är möjligt att köpa några licenser via SportAdmin utan detta görs via respektive förbund. Kontakt ert förbund för mer detaljerad information om vad som gäller för licensens innehåll etc.


Licenshantering – Fotboll
1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under “Grupper” i vänstermenyn “Ändra” ute till höger om en grupp.
2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under ”Inställningar” i vänstermenyn ”Gruppkopplingar” i toppmenyn.
3. Under “Licenshantering” i vänstermenyn finner du nu en lista på alla medlemmar som behöver en licens. Teckna dessa licenser i Fogis.
4. Gå till “Licenshantering” i vänstermenyn och klicka “Ändra” vid respektive namn. Fyll i det datum då du tecknat licensen


Licenshantering – Innebandy
1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under “Grupper”  vänstermenyn “Ändra” ute till höger om en grupp.
2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under ”Inställningar” vänstermenyn ”Gruppkopplingar” i toppmenyn.
3. Under “Licenshantering” i vänstermenyn finner du nu en lista på alla medlemmar som behöver en enskild licens samt vilken licens respektive person behöver. Teckna dessa licenser i IBIS.
4. Gå till “Licenshantering” i vänstermenyn → “Snabbredigera” i takmenyn och markera vilket medlemsår du tecknat licens för för respektive person.


Licenshantering – Gymnastik och Cheerleading
1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under “Grupper” i vänstermenyn “Ändra” ute till höger om en grupp.
2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under ”Inställningar” i vänstermenyn ”Gruppkopplingar” i toppmenyn.
3. Under “Licenshantering” i vänstermenyn finner du nu en lista på alla medlemmar som behöver en enskild licens samt en sammanställning över alla som ingår i eventuella gruppförsäkringar. Teckna dessa licenser i Pensum.

4. Ladda ner en excel-fil från Pensum (öppna inte filen).

5. Gå till Sportadmin "Licenshantering" i vänstermenyn "Jämför med Pensum" i toppmenyn klicka på "Godkänn -->" "Gör en ny jämförelse" och ladda upp excel-filen. 

6. Kontrollera att alla licenser är ok.
7. Gå till “Snabbredigera” i toppmenyn klicka i alla medlemmar som är ok (enbart för enskilda licenser) och klicka på "Spara ändringarna".