Utmärkelser i MedlemsAppen

Under ”Utmärkelser” i vänstermenyn kan du se de utmärkelser som är slutförda, pågående eller framtida för din/dina medlem/medlemmar.

Genom att klicka på initialerna högst upp kan du växla mellan dina medlemmar.

Under ”Påbörjade utmärkelser” kan du se de utmärkelser där du klarat något kriterie men inte alla. Swipea åt höger för att se fler pågående utmärkelser. Klickar du på en utmärkelse kan du se vilka kriterier du klarat, och vad som krävs för att klara fler.

Längre ner på sidan kan du välja att se slutförda eller ej påbörjade utmärkelser.