Gå till “Inställningar” i vänstermenyn → “Perioder” i toppmenyn.


1. Skapa ny period 

idrott: om sektionsförening, ställ in rätt idrott. 

period: ange namnet på perioden t.ex. VT 2020 eller Säsong 2020.

kalenderår: ange kalenderår. Fyll i det år som perioden startar i. 

från och till: ange tiden som perioden ska löpa under. 

aktiv period/underperiod: klicka i aktiv period om perioden ska bli förvald när man loggar in. Klicka i underperiod om ni är en sektionsförening och behöver en aktiv period per idrott.

2. Kopiera grupper/personer 

från: välj den period som ni önskar kopiera från. 

till: välj den period som ni önskar kopiera till.
kopierarutan: behåll alla bockrutor så sparas inställningarna sen förra perioden.
grupper: klicka ur bockkrutan för de grupper som INTE ska kopieras över. 

deltagare*: 

ledare*:


*Vanligast för gymnastik: 

deltagare: töm barngrupperna på deltagare då de ofta ska återanmäla sig. Behåll deltagarna i trupp/tävlingsgrupper då de ofta INTE ska återanmäla sig. 

ledare: behåll

*Vanligast för simning: 

deltagare: töm barngrupperna på deltagare då de ofta ska återanmäla sig. Behåll deltagarna i tävlingsgrupper då de ofta INTE ska återanmäla sig. 

ledare: behåll

*Vanligast för lagsport (fotboll, innebandy, ishockey): 

deltagare: behåll deltagarna då de ofta INTE ska återanmäla sig. Ofta ligger spelarna kvar i grupperna tills de säger att de vill sluta.

ledare: behåll


3. Gör inställningar för fakturering
licensår: fyll i licensår om ni fakturerar på licens/försäkring och vill ha en sammanställning på detta i SportAdmin. Gäller gymnastik, cheerleading, innebandy och fotboll.
medlemsår*:
familjemedlemskap: aktivera om ni har familjemedlemskap
typ:
- föreningsstyrt (gruppfakt.): föreningen kopplar själva ihop familjerna och skapar gruppfakturor.
- föreningsstyrt (avi/bok): föreningen kopplar själva ihop familjerna och aviserar.
- automatiskt (avi/bok): medlemmen kopplar själv ihop sin egen familj i sin avisering.

*Om medlemskapet löper helår (jan-dec): 
    ställ in året som perioden löper under

*Om medlemskapet löper halvår, två terminen:

    vårterminen 2020: medlemsår 2020 
    höstterminen 2020: medlemsår 2021 (medlemsåret måste skilja sig mot föregående medlemsår)

*Om medlemskap löper säsongsvis (höst-vår): ställ in året som perioden börjar i


Övriga inställningar som är bra att titta igenom
“Fakturering” i vänstermenyn → “Inställningar” i toppmenyn…

När perioden är skapas och alla inställningar är gjorda kan det vara bra att titta igenom:
- gruppkostnader (... “Gruppkostander” i toppmenyn)
- fakturatexter (... “Fakturatexter” i toppmenyn)
- bekräfta grupper (“Medlemsgrupper” i väntermenyn → “Bekräfta alla” uppe i högerhörnet → “Bekräfta gruppen”)