LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska vara inne senaste den 25 februari 2021. 
Ansökan görs via er IdrottOnline-sida. Använder ni SportAdmins integration till IdrottOnline måste aktiviteterna vara registrerade i SportAdmin senaste den 20 februari 2021


Ja - vi har integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline

Föreningens aktiviteter skickas automatiskt över från SportAdmin till IdrottOnline varje natt. För att dubbelkolla så att alla aktiviteter har skickats över, vänligen gör så här:


1. SportAdmin: “LOK-stöd” i vänstermenyn → “Rapporter” i toppmenyn → “Statligt LOK-stöd” i toppmenyn → välj rätt RF-period. 

… på sidan finns antal aktiviteter som har skickats över till IdrottOnline. Samma siffra ska återfinnas i IdrottOnline. 


2. IdrottOnline: “Aktivitet” i toppmenyn → “Aktiviteter” i vänstermenyn → klicka på “Utökad sökning” → välj rätt LOK-period → klicka på “Sök”. 

… längst ner till höger på sidan finns “Antal poster”. Denna siffran ska stämma överens med siffran i SportAdmin.


- Om siffran stämmer är det dags att skicka in ansökan. I IdrottOnline, gå till "LOK-stöd" i toppmenyn → "Ansökan" i vänstermenyn → klicka på knappen längst ner till höger "Öppna ansökan för XXX" → ser över så att siffrorna stämmer → jämför siffran "total antal registrerade/inlästa aktiviteter" med siffran i SportAdmin → klicka på "Gå vidare" längst ner på sidan → skicka in/godkänna ansökan.


- Om siffran inte stämmer, vänligen se till att integrationen är påslagen både i SportAdmin och i IdrottOnline. 

1. SportAdmin: “Informationssida” i vänstermenyn → se till att IdrottOnline-boxen är aktiverad. 

2. IdrottOnline: “Administration” i toppmenyn → “Integration” i vänstermenyn → se till att SportAdmin ligger som en rad i listan samt att Aktivera-knappen är aktiverad. Nej - vi har inte integrationen till IdrottOnline

För att fylla i ansökan i IdrottOnline går du först in i SportAdmin för att hämta siffrorna som ska fyllas i. 


1. SportAdmin: “LOK-stöd” i vänstermenyn → “Rapporter” i toppmenyn → “Statligt LOK-stöd” i toppmenyn → välj rätt RF-period → notera/skriv ut siffrorna. 


2. IdrottOnline: LOK-stöd → Ansökan → VT20 → Öppna ansökan → Knappa in siffrorna från SportAdmin → Skicka in ansökan.