Beroende på om aviseringen är betald eller inte, händer följande:


Avisering skickad men inte betald

Om medlemmen har fått en avisering från grupp 1 och sedan flyttas till grupp 2, kommer aviseringen inte att följa med. Aviseringslänk 1 bryts och blir ogiltig, medlemmen behöver nu få en ny avisering från grupp 2.


Avisering betald

Medlemmen har fått en avisering från grupp 1 och betalat. Om medlemmen sedan flyttas till grupp 2 kommer den betalda aviseringen från grupp 1 (med tillhörande gruppkostnader från grupp 1) att följa med.