För föreningar med Kansliservice med familjemedlemskap inställt på Föreningsstyrt (avi/bok) eller Automatiskt (avi/bok).*


När en medlem mottar sin avisering är det upp till medlemmen själv att välja vilken typ av medlemskap som önskas; enskilt medlemskap eller familjemedlemskap. 

  • om medlemmen väljer familjemedlemskap bockas medlemsavgiften av på alla familjemedlemmars aviseringar. 

  • om medlemmen väljer enskilt medlemskap kommer medlemsavgiften endast att bockas av på den aviseringen som medlemmen väljer att betala.


Om en medlem redan har betalt för ett enskilt medlemskap och i efterhand önskar ett familjemedlemskap, kreditera alla familjemedlemmars fakturor se till att alla familjemedlemmar är ihopkopplade → avisera familjen på nytt. 


*Vilken inställning har vi?
Gå till: “Fakturering” i vänstermenyn → “Inställningar” i toppmenyn → “Periodinställningar” → klicka på “Ändra” ute till höger om en period.