Rapporter

Olika typer av rapporter
Under fliken ”Rapporter” i vänstermenyn visas olika typer rapporter. Rapporten öppnar sig när man klickar på de olika rapporternas namn. Nedan följer en bes...
Mån, 24 aug., 2020 at 10:07 AM
Grupprapport
Rapporten "Grupprapport" visar intäkter och kostnader för en grupp och grupptyp. Den hämtar automatiskt in intäkter i form av medlems- och trä...
Mån, 30 mar., 2020 at 4:26 PM