Verksamhet

Lägg till en toppmeny
En ny toppmeny läggs till såhär: 1. Gå till ”Inställningar – Hemsida” → ”Verksamhet” →  ”Toppmeny”. Klicka på ”Lägg till toppmeny” och döp sedan den nya m...
Fre, 17 apr., 2020 at 1:37 PM
Skapa en ny verksamhet
En ny verksamhet skapas genom att gå till ”Inställningar – Hemsida” → ”Verksamhet”. Klicka på ”Lägg till verksamhet” och gör sedan samtliga inställningar ...
Fre, 17 apr., 2020 at 1:41 PM
Koppla en grupp till en verksamhet
Att koppla en grupp till en verksamhet innebär att verksamheten kommer hämta information om den valda gruppen från medlemsregistret i SportAdmin. Exempelv...
Fre, 17 apr., 2020 at 1:48 PM