Kalender

Kalender
Under menyn ”Kalender” hittar du alla aktiviteter som är kopplade till din/dina medlem/medlemmar. Om du klickar på aktiviteten ser du information om aktivi...
Fre, 17 apr., 2020 at 2:29 PM
Förhandsrapportering i MedlemsAppen
Har din förening Kansliservice kan ni använda förhandsrapportering. Förhandsrapporteringen syns på aktiviteter där det inte har skickats någon kallelse. ...
Fre, 17 apr., 2020 at 2:30 PM